За лекарска-грешка.bg

Създадох този сайт след шестмесечна упорита и задълбочена работа върху проект, посветен на събиране и анализиране на съдебната практика в областта на медицинските деликти, които често се означават с по-известния израз „лекарски грешки“.

Проектът обхвана всички съдебни актове, постановени и публикувани в периода 2007-2017г., които проучих подробно, така че да извлека полезна и важна информация от тяхното съдържание. В хода на проучването си поставих три основни цели:

Представяне на обобщени данни за медицинските деликти:

Събраните данни бяха обобщени, така че да предоставят информация за основателността на заведените искове, съдебно-медицинските експертизи, най-рисковите специалности, размерът на неимуществените вреди, най-честите нарушения и др. важни въпроси в тази област. Те ще бъдат представяни страниците на този сайт редовно в секция „новини“ като ще бъдат достъпни за всички читатели, които се интересуват от темата. Убедена съм, че тази информация ще бъде полезна и важна както за пациенти, така и за юристи, ръководители на лечебни заведения и други професионалисти, работещи в сферата на здравеопазването.

Създаване на база данни, с функции за лесно търсене на полезна информация и възможност за постоянното ѝ обновяване:

С помощта на UWEB.bg осъществих и втората част от проекта си. Успяхме заедно да създадем този сайт и да съберем в него цялата анализирана информация, която направихме достъпна за всички, абонати на сайта. Абонаментът ще позволи на читателите да използват различни методи за търсене на съдебни решения по дела за лекарски грешки: чрез посочване на части от човешкото тяло директно върху изображението на началната страница или чрез възможностите за разширено търсене на съдебна практика-според специалностите в областта на здравеопазването; според видовете вреди; местоположението на компетентния съд или според увредения орган/част от тялото. Всяко решение съдържа информация за свързаните с него актове и така позволява проследяване на делото на всички инстанции. Функционалностите на сайта и събраната информация създават възможност за постоянното обновяване на базата данни и проследяване на висящите производства, така че най-актуалните съдебни решения да бъдат достъпни веднага и по всяко време за всички абонати. Предимството на този сайт е, че предлага обобщена информация конкретно в областта на медицинските деликти и възможности за търсене на актове чрез прилагане на специфични критерии, което улеснява абонатите и съкращава значително времето за издирване на необходимата съдебна практика. Базата данни разполага с над 500 съдебни акта, постановени в периода 2007-2017г.

Изготвяне на цялостен анализ на съдебната практика в областта на медицинския деликт: 

Третата цел, която си поставих в хода на проекта, е изготвянето на анализ на съдебната практика в посочената област, който вече е факт. Книгата „Медицинският деликт“ вече излезе от печат и ще бъде достъпна за всички читатели безплатно благодарение на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Моля, използвайте формата за контакти за предложения и критики.

Адвокат Мария Шаркова

Последни новини