ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ШАРКОВА И ПАРТНЬОРИ‘‘

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Молим Ви да отделите време, за да прочетете настоящата Политика, която се отнася за информацията, която предоставяте, когато използвате електронна форма за комуникация с адвокатското дружество с цел осъществяване на правна консултация и когато предоставяте лични данни по електронен или друг начин на адвокатското дружество. Тази политика за поверителност се прилага по отношение на всички услуги, които се предлагат чрез сайта или по друг начин от адвокатското дружество (в някой от офисите на дружеството, по телефона, чрез всякаква писмена или устна комуникация, във връзка със сключването и изпълнението на сключените между страните договори, споразумения и други).

Адвокатското дружество не използва Вашата информация без изричното Ви съгласие, което Вие предоставяте с изпращането на информация чрез контактната форма на уебсайта или чрез имейла office.sharkovapartners@gmail.com.

Имейл адресът Ви, както и предоставените лични данни (телефон за контакт и имена) не се предоставят на трети лица без Вашето изрично съгласие, освен в случаите, изрично предвидени в закона. Адвокатското дружество не изпраща нежелани съобщения на предоставения имейл,
нито рекламни такива, а единствено съобщения, касаещи осъществяване на желаната от Вас консултация. По всяко време можете да се свържете с нас във връзка с въпроси по отношение на нашата политика за поверителност и Вашите лични данни на имейл office.sharkovapartners@gmail.com.

Настоящата Политика за поверителност може да бъде актуализирана периодично без изрично предизвестие, с оглед на което молим да се запознвате с нея при осъществяване на контакт с адвокатското дружество и предоставяне на лични данни. Актуалната версия винаги ще бъде достъпна на тази страница и, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронна поща. Настоящата политиката за поверителност е част от Общите условия на сайта.

Случаите, в които събираме информация за Вас:
Правна консултация с адвокатското дружество може да бъде заявена от Вас чрез предоставената в сайта форма за контакти, както и на имейл office.sharkovapartners@gmail.com или телефон 0886465519. При заявяване на консултация чрез формата за контакти или по имейл ние изискваме да посочите имейл адрес и телефон за обратна връзка, както и име и фамилия, с цел пълноценно осъществяване на комуникация с Вас и предоставяне на желаната консултация. В случай, че сме осъществили консултацията и между нас не е сключен договор с конкретен срок за изпълнение, ние съхраняваме тези данни за срок от 1 година, ако не е предвидено друго в закона, единствено в съответната електронна поща, до която има достъп само управляващият съдружник на адвокатското дружество и същата е защитена със съответните пароли, които периодично се променят. Вие имате право да поискате изтриването на тази информация и преди изтичането на този срок и ако няма законови пречки, изтриването ще бъде осъществено, за което Вие ще бъдете уведомени.

Когато е необходима допълнителна информация с цел пълноценно осъществяване на поисканата от Вас консултация, ние ще Ви уведомим за това. С изпращането и по пощата или по имейл, Вие изрично се съгласявате тя да бъде използвана от нас за целите на консултацията, като сроковете за съхранение и редът за нейното изтриване са същите, като посочените по – горе.

Когато сключите договор с конкретен срок за изпълнение, ние ще съхраняваме информацията, необходима за изпълнението му за срока, уговорен в него, както и за срок от 5 години след изпълнението му. Вие имате право да поискате изтриването на тази информация и преди изтичането на този срок и ако няма законови пречки, изтриването ще бъде осъществено, за което Вие ще бъдете уведомени.

Когато е необходимо издаването на конкретни документи от страна на адвокатското дружество, например фактури, отчети, договори, пълномощни и други, същите се съхраняват и използват съгласно изискванията на нормативните актове и уговореното между страните.

При запазване на час за лична консултация, ние събираме следните лични данни – имена, телефон или имейл за контакт. Същите се съхраняват за целите на уговорената консултация и ако същата е с еднократен характер, данните се унищожават след 1 г., освен ако клиентът изрично не е поискал да бъдат заличени в по – кратък срок и няма законови пречки за това.

Когато се регистрирате, за да получавате електронни новини за нас, Вие използвате специалната форма за абонамент и предоставяте единствено своя имейл. Можете да прекратите абонамента си по всяко време чрез бутона отписване в съответния имейл или чрез изпращане на електронно съобщение на имейл office.sharkovapartners@gmail.com.

При използване на услугите, предоставяни от настоящия сайт, Вие предоставяте имената си, както и имейл за връзка, с цел създаване на профил, чрез който да ползвате услугите на сайта, съгласно Общите условия. Ние съхраняваме тази информация за срока на Вашия абонамент и, ако не е предвидено друго в закона, за срок от една година след изтичането му. Ние използваме предоставените от Вас лични данни за издаване на фактура, съгласно изискванията на българското законодателство и съхраняваме този документ за сроковете и по начините, предвидени в съответните нормативни актове. Молим да не предоставяте информация, която ние не изискваме от Вас.

Използване на Вашата лична информация
Информацията за Вас не се разкрива на трети страни, освен в предвидените в закона случаи или след изричното Ви съгласие или когато това е необходимо за изпълнение на уговорената между нас консултация/договор (куриерски служби, различни съдебни и административни органи, различни специалисти, с които работим).

Можем да споделяме информация събрана за Вас, с трети страни, с които работим за обработка на плащане на услугите, които получавате. Може да разкриваме събраната за Вас информация, (i) ако разкриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство или разпоредби; (ii) за да привеждаме в действие приложими правила и условия или политики; (iii) за да защитаваме сигурността и целостта на нашите услуги; (iv) за да защитаваме своите права. Във всички случаи ние винаги ще се грижим Вашата информация да бъде обработвана единствено във връзка с услугите и в съответствие с настоящата политика за поверителност и приложимото законодателство за защита на данните.

Непълнолетни лица
Съветваме всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на нашия сайт без разрешението на своите родители или настойници. Дружеството никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

Ние няма да съхраняваме данните Ви за срок, по-дълъг от този, който е разумно необходим за предоставяне на избраните от вас услуги или се предвижда по закон.

Сигурност и защита на данните
Ние прилагаме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Използваме различни методи за криптиране, за да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. Защитаваме вашата информация и офлайн. Само служители, които трябва да извършат специфично действие имат достъп до лична идентификационна информация. Ние пазим адвокатска тайна, съгласно изискванията за Закона за адвокатурата.

Наш ангажимент е да се грижим за сигурността на събраната за Вас информация. Ние предприемаме разумни мерки, включващи административни, технически и физически процедури, за да защитаваме Вашата информация от загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване.

Прехвърлянето на информация посредством интернет не е напълно сигурно. Следователно ние не можем да гарантираме сигурността на Вашата информация, докато тя се прехвърля към нас. Всяко такова прехвърляне се извършва на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние прилагаме строги процедури и структури за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашата лична информация и данни.

Адвокатското дружество се ангажира с прилагането на най-високите изискуеми нормативни и етични стандарти във всичките си дейности и защитата на личните данни на всички посетители на уеб сайта и ползването на услугите на адвокатското дружество. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да преодставяме Вашите лични данни:

С предоставяне на необходимата за изпълнението на нашите услуги информация, която Вие сте ни преодставили по Ваше желание или ние сме изискали с цел пълноценното предоставяне на нашите услуги, Вие давате съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите на поискатана консултация, изпълнение на договорените услуги като завеждане на различни дела, жалби, процесуално представителство, предоставяне на писмени или устни становища, изготвяне на различни документи и други. В случай, че не желаете да предоставите определени данни, относими към Вашия случай, молим да изрично да посочите това писмено на имейл office.sharkovapartners@gmail.com или на адрес: гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 43, офис 7. Възможно е да не можем да осъществим желаната от Вас услуга без да разполагаме с тези данни, за което обстоятелство ще бъдете уведомени.

Този сайт използва известен брой „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, докато разглеждате нашия сайт или използвате някое от нашите приложения или уеб-базиран софтуер. Повечето браузъри автоматично приемат „бисквитките“, но Вие можете да промените настройките така, че „бисквитките“ да бъдат отхвърляни. Отхвърлянето на „бисквитките“, използвани от нашия сайт, може да Ви попречи да се възползвате от пълната му функционалност и е възможно сайтът да не работи както трябва, когато ги използвате.

Връзки към други сайтове
Ако последвате връзки на нашия сайт, които водят до сайтове на трети страни и които не са собственост на адвокатското дружество, моля, имайте предвид, че тези сайтове имат свои собствени политики за поверителност. Ние не носим отговорност за тези политики за поверителност. Вие трябва да разгледате тези политики за поверителност и да се запознаете с тях, преди да споделяте каквато и да било информация за Вас на тези сайтове.

Вашите права
Вие имате право по всяко време да ни поискате копие от Вашите лични данни, както и да поискате копие от личните данни, които сте предоставили. Ако желаете да получите копие от Вашите лични данни, моля пишете ни на следния имейл office.sharkovapartners@gmail.com или на адрес: гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 43, офис 7. със заглавие „Заявка за достъп”.

Вие, също така, имате право да оспорите коректността и пълнотата на Вашите лични данни и да поискате да бъдат коригирани съответно, като подадете писмено известие до имейл office.sharkovapartners@gmail.com или на адрес: гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 43, офис 7. „промяна на днни”.

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни, които съхраняваме, и винаги може да ни наредите да не изпълняваме някоя от процедурите за събиране, съхраняване или споделяне на информацията за Вас, както е описано в настоящата политика за поверителност. Ако поискате повече да не обработваме Вашите данни, е възможно повече да можем не можем да предоставяме услугите си.

Имате право да поискате изтриването на Вашите данни. Можете да поискате изтриването на Вашите данни по електронната поща на имейл office.sharkovapartners@gmail.com или на адрес: гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 43, офис 7 със заглавие „изтриване на данни”.

Имате право на преносимост на данните: Имате право да поискате да предете данните си на друг администратор.

Ако не сте доволни, имате право да подадете жалба до съответния орган за защита на данните. Съответният орган за всяка държава може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

В случай че желаете да оттеглите съгласието си за по- нататъшно обработване на Вашите данни, по описания в тази Политика за защита на личните данни начин, е възможно да не можем да продължим да Ви предоставяме нашите услуги.

Приложимо право
Настоящата политика за поверителност се урежда и тълкува съгласно българското право.Настоящата политика за поверителност (включително нашите Общи условия) представлява цялото споразумение между Вас и нас като може да се допълни чрез сключените между нас и Вас договори.

Можете да ни пишете, ако имате въпроси относно настоящата политика за поверителност, на имейл на: имейл office.sharkovapartners@gmail.com или на адрес: гр. Пловдив, ул. Хр. Г.Данов 43, офис 7.

Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност, моля, не използвайте уеб сайта или не предоставяйте лични данни и информация, която би могла да се изисква за предоставянето на предлаганите услуги.

Последна актуализация 21.03.2019