медицинско право

Актуална статистика за медицинските деликти за периода 2007 – 2018 г.

Медицинският деликт

Заради големия интерес към данните, събрани в рамките на изследването „Медицинският деликт“, Ви представяме актуалната статистика към 31.12.2018 г.  Данни за изследването: методи, достоверност Настоящото изследване обобщава данни за съдебните дела, образувани преди 2007 г., по които …

Актуално съдебно решение относно информираното съгласие

Апелативен съд-Варна е осъдил лечебно заведение да заплати обезщетение за смъртта на съпруга на ищцата в размер на 80 000 лева, заради нарушаване на правото на информирано съгласие. Ненапразно изследването „Медицинският деликт“ обръща специално внимание върху информираното …

Медицинските деликти: обобщени данни към 25.12.2017г.

Изследването „Медицинският деликт“ не приключва със създаването на този сайт и представянето на данните, които бяха събрани до средата на 2017г. Събирането на информация продължава и данните се обновяват постоянно. Освен това се стремим да осигуряваме достъпност …

Три нови решения по съдебни дела за лекарски грешки са публикувани на сайта

Три нови решения в областта на медицинските деликти са публикувани на сайта. Първото дело е разгледано от Софийски градски съд, с ответници лечебно заведение за болнична помощ и лекар. Пациентът твърди, че в резултат на извършена операция …

Върховния касационен съд връща за ново разглеждане дело срещу лечебно заведение за специализирана АГ помощ

С решение от месец ноември 2017г. ВКС връща за ново разглеждане на Апелативен съд-София дело срещу лечебно заведение за специализирана акушеро-гинекологична помощ. Преди разглеждането на делото от ВКС, Апелативен съд-София потвърждава решение на СГС, с което болницата …

Три нови съдебни решения в областта на медицинските деликти

Три актуални съдебни решения в областта на медицинските деликти са добавени на сайта. Първото решение е постановено от Софийски градски съд и не е влязло в сила. С него е осъдена софийска болница за причинена смърт на …

Делата за лекарски грешки, по които има постановени съдебни решения в периода 2007-2017г. са близо 240

Сайтът лекарска-грешка.bg е част от проекта „Медицинският деликт“, в рамките на който са изследвани 238 дела за „лекарски грешки“, разглеждани в последните десет години. Съдилищата в България не разполагат с регистър на делата, предмет на изследването, а …

Съдебните дела за медицински грешки-актуални тенденции

Четвъртата годишна конференция на Капитал „Иновации и добри практики в здравния сектор“ ще е първото събитие, на което ще бъдат обявени резултатите от продължителното проучване на съдебната практика в областта на лекарските грешки, проведено от адвокат Мария …