лигиран уретер

Върховния касационен съд връща за ново разглеждане дело срещу лечебно заведение за специализирана АГ помощ

С решение от месец ноември 2017г. ВКС връща за ново разглеждане на Апелативен съд-София дело срещу лечебно заведение за специализирана акушеро-гинекологична помощ. Преди разглеждането на делото от ВКС, Апелативен съд-София потвърждава решение на СГС, с което болницата …