лекарски грешки

Медицинските деликти: обобщени данни към 25.12.2017г.

Изследването „Медицинският деликт“ не приключва със създаването на този сайт и представянето на данните, които бяха събрани до средата на 2017г. Събирането на информация продължава и данните се обновяват постоянно. Освен това се стремим да осигуряваме достъпност …

Делата за лекарски грешки, по които има постановени съдебни решения в периода 2007-2017г. са близо 240

Сайтът лекарска-грешка.bg е част от проекта „Медицинският деликт“, в рамките на който са изследвани 238 дела за „лекарски грешки“, разглеждани в последните десет години. Съдилищата в България не разполагат с регистър на делата, предмет на изследването, а …

Съдебните дела за медицински грешки-актуални тенденции

Четвъртата годишна конференция на Капитал „Иновации и добри практики в здравния сектор“ ще е първото събитие, на което ще бъдат обявени резултатите от продължителното проучване на съдебната практика в областта на лекарските грешки, проведено от адвокат Мария …