брой на делата за лекарски грешки

Делата за лекарски грешки, по които има постановени съдебни решения в периода 2007-2017г. са близо 240

Сайтът лекарска-грешка.bg е част от проекта „Медицинският деликт“, в рамките на който са изследвани 238 дела за „лекарски грешки“, разглеждани в последните десет години. Съдилищата в България не разполагат с регистър на делата, предмет на изследването, а …